Geografie znevýhodnění

Nechápeme odlišnost lidských těl jako omezení, ale jako příležitost ke zvyšování citlivosti vůči prostoru kolem nás.

Při vytváření měst, domů i cest, při chápání toho, co znamená prostor a jak se v něm lidé pohybují, byla dlouhou dobu opomíjena fyzická, smyslová a mentální rozmanitost našich těl. A o toto opomíjení nám jde především.

Naše aktivity

Aktuálně

Kdo jsme

Naše publikace

Přidejte se!

Pokud byste chtěli psát s námi anebo si u některého z nás napsat diplomku, budeme mít radost!

Témata závěrečných prací

Obhájené závěrečné práce

Základní oborové texty

2022

The social stone: a story of transformation from ableist to accessible topology

Revising modern divisions between blindness and sightedness: Doing knowledge in blind assemblages

2021

Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023

Taktické mapování bariér

Budování strategie přístupnosti města

Children’s interactions with public space: Observing children’s experienced affordances in a housing estate in Brno, Czechia

Studia postižení

Geografie bariér

Geografie znevýhodnění

Brněnský archiv příkladů dobré praxe: proč ne Metodika?

Politiky zpřístupňování městského prostoru v České republice

Navrhování digitální přístupnosti měst

Tvorba softwaru pro veřejnou správu

2020

„Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030

“Almost Equal”: Confronting Norms and Normality in  Experiencing Visual Disability

2019

„A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech

Reconfiguring Human and Nonhuman Animals in a Guiding Assemblage

Jet pěšky / Geografie „vozíčkářů a vozíčkářek“

Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města

Pohyb pod dohledem / Geografie „prvaček“

Po paměti / Geografie „nevidomých“

Asambláže postižení: afirmativní pojetí v deleuzo-guattariovské perspektivě

Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem

2016

Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu

2015

7 čili sedm dní

Sociální prostor

Dopravní technologie mění naše vnímání prostoru

2013

Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti

2012

Časová kultura kyborgů

Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením

2010

Specifika časoprostorového chování imobilních osob

Přidejte se

Vytvořte s námi geografii znevýhodnění v České republice

Akademický zájem o „nenormální“ těla má za sebou už poměrně dlouhou cestu v podobě studií znevýhodnění (Disability Studies), nicméně zájem o „odlišná“ těla v prostoru je o poznání kratší. Snahy o zpřístupnění prostoru je spojen s rozvojem normativních konceptů univerzálního designu prostoru (universal design), jejichž počátky lze vysledovat až do šedesátých let minulého století.

Tato materialistická perspektiva však zůstávala omezena pouze na prostorovou přístupnost lidí k nejrůznějším zdrojům, službám a technologiím. Otázky „normality“ prostorových konceptů a teorií, respektive otázky, jakými těly a pro jaká těla jsou prostorové koncepty a teorie vytvářeny, se začaly objevovat až od devadesátých let minulého století v rámci tzv. geografie znevýhodnění (Disability Geography). Geografie znevýhodnění je tak velmi mladá subdisciplína humánní geografie, která se zabývá vztahem „odlišných“ těl a prostoru.

Vedeme závěrečné práce

Máme vypsaná témata všech možných stupňů studia (SOČ, Bc., Mgr., Ph.D.), která jsme připraveni vést na vybraných univerzitách v České republice. Pro inspiraci si můžete prohlédnout již obhájené závěrečné práce.

Pořádáme speciální sekce na konferencích

Prostřednictvím speciálních sekcí na odborných konferencích se snažíme zvyšovat povědomí o geografii znevýhodnění v rámci akademické obce v České republice.

administrace