Geografie znevýhodnění

Nechápeme odlišnost lidských těl jako omezení, ale jako příležitost ke zvyšování citlivosti vůči prostoru kolem nás.

Při vytváření měst, domů i cest, při chápání toho, co znamená prostor a jak se v něm lidé pohybují, byla dlouhou dobu opomíjena fyzická, smyslová a mentální rozmanitost našich těl. A o toto opomíjení nám jde především.

Naše aktivity

Aktuálně

Pozvánky

Kdo jsme

Naše publikace

Přidejte se!

Pokud byste chtěli psát s námi anebo si u některého z nás napsat diplomku, budeme mít radost!

Témata závěrečných prací

Obhájené závěrečné práce

Základní oborové texty

2021

Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023

2020

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030

“Almost Equal”: Confronting Norms and Normality in  Experiencing Visual Disability

„Upoután vozíkový“: absence zdvořilé nevšímavosti jako bariéra při pohybu prostorem uživatelů a uživatelek elektrických vozíků

2019

Asambláže postižení: afirmativní pojetí v deleuzo-guattariovské perspektivě

„A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech

Jet pěšky / Geografie „vozíčkářů a vozíčkářek“

Materialita pohybu: vztah mezi nevidomostí a městským prostorem

Po paměti / Geografie „nevidomých“

Pohyb pod dohledem / Geografie „prvaček“

Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města

Reconfiguring Human and Nonhuman Animals in a Guiding Assemblage

2016

Zkušenost bez zraku: příležitost pro reflexi prostorového normativu

2015

Dopravní technologie mění naše vnímání prostoru

Sociální prostor

7 čili sedm dní

2013

Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti

2012

Prostorová orientace a specifika prostorových rozhodnutí osob s pohybovým omezením

Časová kultura kyborgů

2010

Specifika časoprostorového chování imobilních osob

Přidejte se

Vytvořte s námi geografii znevýhodnění v České republice

Akademický zájem o „nenormální“ těla má za sebou už poměrně dlouhou cestu v podobě studií znevýhodnění (Disability Studies), nicméně zájem o „odlišná“ těla v prostoru je o poznání kratší. Snahy o zpřístupnění prostoru je spojen s rozvojem normativních konceptů univerzálního designu prostoru (universal design), jejichž počátky lze vysledovat až do šedesátých let minulého století.

Tato materialistická perspektiva však zůstávala omezena pouze na prostorovou přístupnost lidí k nejrůznějším zdrojům, službám a technologiím. Otázky „normality“ prostorových konceptů a teorií, respektive otázky, jakými těly a pro jaká těla jsou prostorové koncepty a teorie vytvářeny, se začaly objevovat až od devadesátých let minulého století v rámci tzv. geografie znevýhodnění (Disability Geography). Geografie znevýhodnění je tak velmi mladá subdisciplína humánní geografie, která se zabývá vztahem „odlišných“ těl a prostoru.

Vedeme závěrečné práce

Máme vypsaná témata všech možných stupňů studia (SOČ, Bc., Mgr., Ph.D.), která jsme připraveni vést na vybraných univerzitách v České republice. Pro inspiraci si můžete prohlédnout již obhájené závěrečné práce.

Pořádáme speciální sekce na konferencích

Prostřednictvím speciálních sekcí na odborných konferencích se snažíme zvyšovat povědomí o geografii znevýhodnění v rámci akademické obce v České republice.

administrace