Geografie znevýhodnění

Publikace

Geografie znevýhodnění

Robert Osman

Třetí kapitola představuje českému publiku subdisciplínu humánní geografie – geografii znevýhodnění, konkrétně její vývoj a hlavní témata výzkumu. Kapitola zároveň zasazuje celou knihu a celý projekt do širšího proudu uvažování o vztahu mezi prostorem a tělem. Na cestě od velmi obecného začátku po co možná nejkonkrétnější závěr knihy dělá důležitý krok, kdy obrací pozornost od studií postižení k prostoru a představuje, jak se prostor podílí na společenském znevýhodnění, respektive jak je společenské znevýhodnění zapsáno do prostoru. Podrobně se tak zaměřuje na to, jak různorodá těla interagují s různorodými prostory, co si vzájemně umožnují, co znemožňují a jak se ve výsledku určité prostory podílejí na z(ne)výhodňování určitých těl. Otázka, která se prolíná celou kapitolou, zní: „jak se prostor podílí na znevýhodňování našich těl?“, respektive „jakým způsobem se různorodost našich těl promítá do podoby prostoru?“
Kapitola je rozdělena do dvou podobně dlouhých částí. První polovina kapitoly se věnuje vývoji geografie znevýhodnění a snaží se ukázat, jak se diskuse odehrávající se uvnitř studií postižení vždy s určitým zpožděním přenášejí do geografie znevýhodnění a zde interagují s výzkumy prostoru. Druhá část kapitoly se pak věnuje třem vybraným prostorovým zkušenostem: zkušenosti lidí s pohybovým znevýhodněním, zkušenosti lidí se zrakovým znevýhodněním a zkušenosti „n/Neslyšících“. V této části jsou diskutovány vždy dvě až tři širší témata, která buď v minulosti představovala, aktuálně představují, či lze očekávat, že v budoucnu budou představovat stěžejní směry výzkumu té které prostorové zkušenosti. V případě osob s pohybovým znevýhodněním jsou prezentovány výzkumy o přístupnosti prostředí a každodenní zkušenosti samotných uživatelů a uživatelek vozíků, v případě osob se zrakovým znevýhodněním výzkumy týkající se prostorových představ, vlivu asistivních technologií a vlivů počasí na jejich prostorovou zkušenost a v případě „n/Neslyšících“ výzkumy indentity „n/Neslyšících“, DeafSpace a virtuálního prostoru. Na závěr kapitoly jsou obě tyto části propojeny, když je představeno, v jakých fázích vývoje geografie znevýhodnění jsou vybraná témata studována.

administrace