Geografie znevýhodnění

Kontakt

Jsme neformální skupina akademiček a akademiků, studentek a studentů se zájmem o témata spojená s prostorovým znevýhodněním. Aktuálně působíme na třech různých univerzitách (UK, MUNI, MENDELU) a v Akademii věd.

Pokud byste nás chtěli kontaktovat, můžete buď individuálně na e-mail každého z nás nebo společně na e-mail: geografieznevyhodneni@gmail.com.

Facebooková stránka: fb.me/geografieznevyhodneni

administrace