Geografie znevýhodnění

Naše aktivity

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města

Projekt podpořený Technologickou agenurou České republiky (TL01000013)

Projekt reaguje na společenskou objednávku po strategických nástrojích pro řešení bezbariérovosti veřejného prostoru na úrovni samosprávy. Systematické a udržitelné řešení bezbariérovosti vyžaduje spolupráci technických i sociálně vědních přístupů, které na úrovni samosprávy představují rozsáhlou skupinu aktérů různých specializací. Strategické nástroje pro usnadnění managementu kooperace tak jsou poptávány z řady všech. Primární motivací je usnadnit samosprávám proces odstraňování bariér z veřejného prostoru a prostřednictvím vhodných strategických nástrojů přispět k systematickému a efektivnímu postupu takového procesu, který umožní neodstraňovat jednotlivé bariéry náhodně, ale podle předem stanovených priorit.

Projekt poskytuje dva propojené balíky strategických nástrojů pro management odstraňování bariér veřejného prostoru města: i) nástroje pro systémové rozhodování (specializované mapy, seznam priorit, strategický plán a akční plán postupného odstraňování bariér), ii) nástroje usnadňující komunikaci, archivaci a prezentaci bezbariérových realizací – informační systém (IS) s neveřejnou častí (komunikace aktérů samosprávy) a s veřejnou částí (sběr podnětů od veřejnosti, postup realizace jednotlivých úprav, zdůvodnění doposud nevyřešených podnětů, archivace realizovaných i nerealizovaných úprav).

administrace