Geografie znevýhodnění

Lidé

RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ondřej Šerý je sociální geograf, působí jako odborný asistent na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Disertační práce (obhájena v roce 2014) se věnovala ekonomické geografii. V rámci svého výzkumu a pedagogické praxe se zabývá problematikou ekonomické geografie i nadále, navíc pak otázkami regionálního plánování a regionálního rozvoje a prací s prostorovými daty. Kromě toho se zajímá o problematiku geografie sexualit a je členem spolku Queer Geography. Akademické poznatky se snaží přenášet do praxe (a naopak), i proto působí v soukromé brněnské společnosti GaREP , která se specializuje na strategické plánování, a je členem Komise územního rozvoje Rady města Šlapanice. V minulosti byl členem řešitelského týmu projektu TA ČR „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“. V současnosti je členem taktéž týmu projektu TAČR s názvem „Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním“.

administrace