Geografie znevýhodnění

Lidé

Mgr. Daniel Kaplan

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Daniel Kaplan je sociální geograf, působí jako student doktorského studia na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Jeho hlavním zájmem je geografie dětí v rámci níž se zaměřuje na otázky mobility dětí v prostoru a různé sociální i fyzické bariéry ve veřejném prostoru města i venkova. Během disertačního projektu (Geografie dětí: kritická reflexe způsobu utváření veřejných prostorů z feministické perspektivy) čerpá především z feminismu, nových studií dětství (new childhood studies) a posthumanistických přístupů v sociální vědě.

administrace