Geografie znevýhodnění

Naše aktivity

Geografické způsoby chápání časové a prostorové jinakosti

Speciální sekce na 25. Kongresu ČGS / 18. Kongresu SGS

Venčenie s rolničkou: princípy a príklady tvorby prostredia vhodného pre venčenie vodiacich psov v meste
Tomáš Stanček, Robert Osman

Vztah maskulinity a postižení v prostorové zkušenosti nevidomých mužů
Lucie Pospíšilová, Hana Porkertová:

Textury mediální komunikace pro mobilitu v urbánním prostředí u lidí se zrakovým znevýhodněním
Pavel Doboš

Rodové rozdiely v percepcii bezpečia vo vzťahu k podmienkam pre chodcov (schodnosti)
Katarína Rišová, Michala Sládeková Madajová

Brněnská strategie přístupnosti: příklady dobré praxe
Ondřej Šerý, Robert Osman

Přístupnost mezi kartografií a korpografií: „Nemá to smysl, tam se chystá celková rekonstrukce“
Robert Osman, Pavel Doboš

Odlišné vnímání časoprostoru aneb crip temporalita v praxi
Eva Kašparová

Flexibilní práce: vyjednávání časo-prostorového uspořádání
Veronika Kotýnková

Aktívne starnutie v kontexte kvality života seniorov
Eva Rajčáková, Angelika Švecová

https://konference.geography.cz/konference/xxv-kongres-ceske-geograficke-spolecnosti-a-18-kongres-slovenskej-geografickej-spolocnosti/

administrace