Geografie znevýhodnění

Naše aktivity

Přístupnost jako princip udržitelnosti

Speciální sekce Výroční konference České geografické společnosti 2020 — Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Časové znevýhodnění: když tělo neodpovídá normám času
Robert Osman, Zuzana Kopecká, Veronika Kotýnková

Politiky časového znevýhodňování v procesu žádosti o povolení k pobytu
Veronika Kotýnková

Prostor inkluze studentů a studentek se zrakovým znevýhodněním: střet medicínského a sociálního modelu postižení na českém gymnáziu
Pavel Doboš, Hana Porkertová

Zkušenosti neslyšících v urbánním prostoru města Brna
Hana Morávková

Geografie mentálního znevýhodnění: autoetnografie časoprostorové zkušenosti života s Aspergerovým syndromem
Eva Kašparová

Prahy ne/normálního: etnografie pohybu v pobytové službě sociální péče
Radek Carboch

Uplatnění principůtaktického urbanismu v politikách zpřístupňování měst
Jana Línová, Robert Osman, Jakub Trojan

Proces vytváření brněnské strategie bezbariérovosti
Ondřej Šerý, Robert Osman, Daniel Kaplan

Zdroj: http://konference.geography.cz/konference/geografie-pro-udrzitelny-rozvoj-mest-a-regionu/

administrace