Geografie znevýhodnění

Lidé

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Lucie Pospíšilová je sociální geografka. Pracuje jako odborná asistentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v rámci výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř. Dlouhodobě se věnuje urbánní geografii, v rámci níž ji vždy zajímal městský každodenní život a mobilita. V roce 2012 se poprvé setkala s životem nevidomých lidí a začala se o něj více zajímat. Když o tom pak později mluvila s Robertem, ukázalo se, že mají stejný zájem a Robert navíc i zkušenosti z výzkumu s lidmi s postižením. Robert Lucii zároveň nadchl pro kvalitativní výzkum a tak začala jejich spolupráce. Pár společných výstupů se podařilo a nakonec se povedl i společný projekt GAČR (Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem), to už i s Hankou a Pavlem. Díky nim se Lucie na nevidomou prostorovou zkušenost začala dívat i pohledem poststrukturalismu, což je pro ni náročné a obohacující zároveň. V průběhu tří let na projektu, do kterého se zapojila také Zuzka, se její zájem rozšířil i na další zkušenosti lidí s postižením a protože v roce 2022 vyšel druhý společný GAČR (Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením) má nyní možnost se jim ve výzkumu věnovat.

administrace