Geografie znevýhodnění

Lidé

RNDr. Lucie Pospíšilová, Ph.D.

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Lucie Pospíšilová je sociální geografka. Pracuje jako odborná asistentka na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v rámci výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř. Dlouhodobě se věnuje urbánní geografii, v rámci níž ji vždy zajímal městský každodenní život a mobilita. V roce 2012 se poprvé setkala s životem nevidomých lidí a začala se o něj více zajímat. Když o tom pak později mluvila s Robertem, ukázalo se, že mají stejný zájem a vzešel z toho nápad na společný výzkum. A nezůstalo jen u nápadu, pár výstupů se podařilo a nakonec se povedl i společný projekt GAČR, to už i s Hankou a Pavlem. Zajímá ji nevidomá prostorová zkušenost a díky Pavlovi a Hance se na ni začala dívat i pohledem poststrukturalismu, což je pro ni náročné a obohacující zároveň.

administrace