Geografie znevýhodnění

Lidé

Mgr. Hana Porkertová, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Hana Porkertová je socioložka, jejíž nejnovější práce se čím dál více propojuje s geografií. K té ji přivedl dlouhodobý zájem o studia postižení a tělesnosti, jež zkoumá především z poststrukturalistických pozic. Jak prostor, tak tělo tedy vnímá jako vzájemně se utvářející, což se promítá i do analýzy, jež si všímá této vzájemné dynamické konstrukce. Svou disertační práci “Nevidomá zkušenost: disabilita jako asambláž a vztah mezi diskurzem, tělem a zkušeností” obhájila na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a v současné době působí jako odborná asistentka na Ústavu práva a humanitních věd na Mendelově univerzitě v Brně. Je spoluřešitelkou projektu GAČR “Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem” a podílí se na organizaci Knihovny pro bezbariérové Brno.

administrace