Geografie znevýhodnění

Publikace

Tvorba softwaru pro veřejnou správu

, Jan Martinek, Ladislava Suchá Zbiejczuk, Stanislav Škop

V osmé kapitole se zaměřujeme na úskalí vývoje digitálních služeb pro veřejnou správu. Standardem pro vývoj služeb je dnes agilní procesní vývoj, který pomáhá snižovat rizika spojená s tradičnějším modelem projektového (vodopádového) řízení technologických projektů. Kapitola nejprve ukazuje, jaká specifika má agilní vývoj v kontextu veřejných služeb, a poté představuje vlastní práci na vývoji informačního systému, webové stránky a rozhraní pro podávání podnětů pro Poradní sbor pro bezbariérové Brno. Během vývoje těchto softwarů docházelo k několika typům pnutí – k rozporu mezi strategickým směřováním organizace a aktuálně dostupnou kapacitou řešit projekt vývoje technologií, k rozporu mezi dobrou praxí vývoje a možnostmi součinnosti ze strany zadavatele a konečně k pnutí mezi časem a zdroji, ohraničenými projektem, a procesním agilním vývojem. Kapitola na příkladech těchto pnutí ilustruje hlavní tezi, že faktory úspěchu technologického projektu nesouvisí tolik s technologií, ale spíše se strategiemi, které výše uvedená pnutí kompenzují, s celkovou organizací projektu a složením týmu, který řešení vyvíjí.

administrace