Geografie znevýhodnění

Aktuality

Aspergerův syndrom se netýká jen dětí. Jak ho prožívají dospělí?

Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením

Znevýhodnění jako tvůrčí výzva

Konference Společně k bezbariérovosti VI

Kdyby si děti mohly samy budovat svoje okolí, bylo by plné bludišť a skrýší, říká sociální geograf

Architektúra a znevýhodnenie: príklady inkluzívnych úprav prostredia vhodného pre venčenie vodiacich psov v meste

Bariéry ve městě: zapomeňme na univerzální recepty

The social stone: a story of transformation from ableist to accessible topology

„Dochází mi představivost, jaké mají možnosti.“ Jaké je to být neslyšící při požáru nebo poplachu?

Bariéry přístupnosti – pohled uživatele elektrického vozíku

Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

The Dis/Ordinary Architecture Project

Byl zveřejněn Strategický plán

Za hranicou tela a priestoru

Geografie znevýhodnění: autoetnografie života s Aspergerovým syndromem

Crip Temporalities

Zkušenosti n/Neslyšících v urbánním prostoru města Brna: Pohledem slyšící autorky

Připravuje se kniha Geografie „bariér“: příklady dobrých bezbariérových realizací

CinemAbility: The Art of Inclusion

Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem?

Critical Access Studies: Aimi Hamraie o kritických studiích přístupnosti

Feministické město: Leslie Kern o své knize v rámci Urban Talks v CAMPu

Výběr článků o geografii znevýhodnění v časopisu Social & Cultural Geography

Vyšla 3. recenze knihy Geografie „okrajem“

Do kostela s vodicím psem

Vyšla 2. recenze knihy Geografie „okrajem“

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér

Vyšla 1. recenze knihy Geografie „okrajem“

„Vzali jsme kolečko betonu a nájezd udělali sami!“ Taktickým urbanismem řeší lidé město plné bariér

Město plné nástrah: Jak funguje taktický urbanismus

S taktikou na městské bariéry

administrace