Geografie znevýhodnění

Aktuality

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér

zastupitelstvo města Brna dnes schválilo Strategický plán pro postupné odstraňování bariér

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér je střednědobý strategický dokument, který slouží primárně pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno (PSpBB). Doba jeho platnosti je vymezena do roku 2030. Hlavním cílem strategického plánu je vytvářet ve městě Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstraňovat stávající bariéry a nevytvářet nové.

administrace