Geografie znevýhodnění

Aktuality

Vyšla 2. recenze knihy Geografie „okrajem“

V časopise Biograf vyšla recenze knihy od Hany Porkertové

“U mnoha případů popsaných v knize jsem začala bezděčně přemýšlet o tom, jak se dotýkají i mého života a časoprostorů, jichž jsem součástí. Díky tomu je pak snazší si uvědomit, že čas a prostor jsou inheretně provázané, tělesné, důvěrné, zažívané. Nicméně tato skutečnost zůstává v každodenním životě často nevyřčená, ba neuvědomovaná, a kniha Geografie “okrajem” ji poutavě vynáší na světlo.”

http://www.biograf.org/index.php?m=13&lang=cs&rubric=4

administrace