Geografie znevýhodnění

Aktuality

Zkušenosti n/Neslyšících v urbánním prostoru města Brna: Pohledem slyšící autorky

Diplomová práce Hany Morávkové

Tématem práce jsou zkušenosti n/Neslyšících v urbánním prostoru města Brna. Tyto zkušenosti jsou nahlíženy v souvislosti s jejich jazykem a kulturou. K identitě n/Neslyšících je zde přistupováno jako k fluidní a heterogenní. Autorka se prostřednictvím rozhovorů vedených s n/Neslyšícími zaměřuje na to, jaké významy pro ně má urbánní prostor, sociálně konstruované znevýhodnění v něm vznikající a prostor a identita n/Neslyšících. Klíčovým tématem také je, jakými způsoby vést výzkum s n/Neslyšícími, aby pokud možno nereprodukoval nerovnosti mezi většinovou společností slyšících a n/Neslyšícími.

Zdroj: https://is.muni.cz/th/bp9ws/

administrace