Geografie znevýhodnění

Aktuality

Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací

v nakladatelství Munipress právě vyšla nová kniha o zpřístupňování prostoru, služeb a informací nejen ve městě Brně

Kniha Geografie bariér: příklady dobrých bezbariérových realizací představuje soubor textů, které spojuje zájem o způsoby zpřístupňování prostoru, služeb a informací. Kniha je tak primárně o bariérách, o jejich povaze, lokalizaci, ale i o tom, co způsobují. Když se řekne slovo bariéra, většina lidí si představí především materiální bariéry pro uživatele či uživatelky vozíků v podobě schodů či obrubníků. Málokdo si představí, že bariérou mohou být i volně položené rohožky, nevhodné osvětlení, velké plochy čirého skla, zvonek bez vizuálního výstupu, nevyžádaná pozornost, časté oslovování, nabízení pomoci, neznalost jazyka, lítost atp. Kniha tak rozšiřuje povědomí o tom, co vše může být chápáno jako bariéra.

Kniha je rozdělena do tří částí – teoretické, metodické a empirické – a je uspořádána v logice postupného tematického zužování od nejobecnějších po nejkonkrétnější typy bariér. Teoretická část zasazuje politiky přístupnosti do širšího kontextu vývoje vědních disciplín, jako jsou studia postižení, geografie znevýhodnění či design služeb, metodická část nabízí zavádění politik přístupnosti a zpřístupňování prostoru, služeb a informací na příkladu města Brna, empirická část nabízí 18 příkladů relativně dobrých bezbariérových realizací, které se v posledních letech uskutečnily ve městě Brně. Toto rozdělení zohledňuje zaměření knihy na větší množství cílových skupin čtenářů. Zatímco první část je cílena především na studenty a studentky, kteří se zajímají o problematiku přístupnosti, druhá, metodická část je primárně určena pro politiky a úředníky městských samospráv, kteří hledají inspiraci při zavádění politik přístupnosti na svých úřadech. Poslední část knihy se zcela konkrétními příklady relativně dobrých bezbariérových realizací cílí na nejširší možnou veřejnost, kterou baví přemýšlet nad šířkou tématu přístupnosti prostoru, služeb a informací.

https://munispace.muni.cz/book?id=2116

administrace