Geografie znevýhodnění

Aktuality

Vyšla 1. recenze knihy Geografie „okrajem“

V Informacích ČGS vyšla recenze knihy od Romana Matouška

Představovaná kniha je další publikací, která propojuje výzkumníky a výzkumnice z různých disciplín a pracovišť nad tématy, která přináší do (českojazyčné) geografické diskuze nové podněty. Oproti o pět let starší knize Prostor(y) geografie (Matoušek, Osman, eds. 2014), ke které se editoři v úvodu explicitně hlásí, přináší nejen reflexi teoretických diskuzí vedených v anglickojazyčných sociálních a humanitních vědách, ale také jejich aplikaci v originálních výzkumech.

https://geography.cz/wp-content/uploads/2020/10/icgs022020_literatura.pdf

administrace