Geografie znevýhodnění

Aktuality

Byl zveřejněn Strategický plán

na stránkách Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno byl zveřejněn Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér je střednědobý strategický dokument, který slouží primárně pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno (PSpBB). Doba jeho platnosti je vymezena do roku 2030. Hlavním cílem strategického plánu je vytvářet ve městě Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstraňovat stávající bariéry a nevytvářet nové. Jedná se tak o hlavní nástroj pro systematické a efektivní plánování. Dokument má tři hlavní části. Za prvé analytickou část, která popisuje základní legislativu a používané teorie, definuje a charakterizuje cílovou skupinu a analyzuje institucionální prostředí včetně klíčových dokumentů města Brna s návazností na problematiku přístupnosti. Za druhé návrhovou část, která je členěna do podoby priorit, cílů a opatření, jejichž realizace povede k dosažení vytyčeného cíle. A za třetí implementační část, která popisuje způsob, jakým bude zajištěna realizace jednotlivých kroků.

https://www.bezbarierovebrno.cz/dokument/strategicky-plan/

administrace