Geografie znevýhodnění

Aktuality

Konference Společně k bezbariérovosti VI

Statutární město Pardubice pořádá celostátní konferenci věnovanou aktuálním otázkám v oblasti bezbariérovosti

Mezi přednášejícími budou:
prof. Ing. arch. Irena Šestáková, Fakulta architektury ČVUT Praha
doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
RNDr. Robert Osman, Ph.D., Geogracký ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Ing. Jana Košťálová, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
Ing. Dagmar Lanzová, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
Ing. Milena Antonovičová, Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno – externí konzultant
Mgr. Eva Rossi, Magistrát města Brna - Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno
Ing. František Brašna, Metodické centrum odstraňování bariér, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. (SONS ČR)
Mgr. Petr Červenka, Teiresiás, Středisko pro pomoc studentům se specickými nároky, Masarykova univerzita
Daniela Thampy, redakce časopisu pro zrakově postižené ZORA
Mgr. Karolína Klímová, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor dopravy
Mgr. Ivana Liedermanová, Magistrát města Pardubic, Komise pro bezbariérovost
Ing. Martin Karas, Magistrát města Pardubic, Odbor školství, kultury a sportu
Mgr. Jaroslava Schmidtová, Dita Horochovská, NEWTON Technologies, a.s.

Konference je určena zejména pro projektanty, zaměstnance stavebních a speciálních stavebních úřadů, veřejnou správu aj.

https://pardubice.eu/bezbarierovost

administrace