Geografie znevýhodnění

Aktuality

Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením

Projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky

Projekt se zabývá vztahem mezi postižením a časem. Reaguje na skutečnost, že postižení je v geografii dominantně nazíráno skrze prostor a prostorové znevýhodnění a vztah k času a časovému znevýhodnění je opomíjen. Projekt se tak zaměřuje na to, jak se čas a postižení propojují v každodenních situacích. Klade si otázky, jakými způsoby se lidé s postižením střetávají s normativními koncepcemi času i jaké jiné časovosti vytvářejí. K analýze využívá perspektivu ‚crip temporalities‘ a kritického konceptu ‚chrononormativity‘, které ukazují každodennost lidí s postižením jako omezenou časovými normativy, ale i jako osvobozující od těchto normativů. Projekt je postaven na kvalitativních výzkumných metodách, konkrétně hloubkových rozhovorech, denících a focus groups, pomocí kterých prozkoumává každodenní časovosti lidí s různými druhy postižení. Mezi hlavní přínosy projektu patří propojení crip temporalities a geografie znevýhodnění, rozvoj studií postižení v České republice, artikulace doposud přehlížených forem ableismu a emancipace ab-normálních časovostí.

https://geografieznevyhodneni.cz/activity/geografie_krip_temporalit_cas_v_kazdodennosti_lidi_s_postizenim/

administrace