Geografie znevýhodnění

Aktuality

Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem?

Záznam přednášky Lindy Albrechtové především o službách Tyfloservisu

V tomto pořadu se dozvíte, jaké způsoby, metody a techniky využívají ke čtení lidé, kteří mají problém se zrakem. Rozebereme si optické pomůcky, které se využívají k práci s textem, podíváme se na kompenzační pomůcky s hlasovým výstupem, povíme si také o Braillově bodovém písmu, kterým se knihy dají také číst. Ukážeme si digitální zvětšovací zařízení se speciálními softwarem, díky němuž může zrakově postižený převést text do digitální podoby. Dále se dozvíte o speciálních knihovnách určených přímo zrakově postiženým, jaké formáty zde najdete a jak je zrakově postižení čtou.

Text převzat z YouTube kanálu Obvodní knihovny Skvrňany a M-klubu
https://www.youtube.com/watch?v=-57RouzqFqA

administrace