Geografie znevýhodnění

Lidé

Mgr. Zuzana Kopecká

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

Zuzana Kopecká je sociální geografka. V rámci výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoř (Urrlab) se podílí na řadě výzkumů, které se tematicky vztahují zejména ke geografii města a územnímu a regionálnímu rozvoji. Věnuje se především oblasti sociálního znevýhodnění a segregace. Podílela se například na analytické studii mapující potenciál rozvoje sociálního bydlení v jedné z pražských městských částí. Dlouhodobě se však zajímá také o témata spojená se znevýhodněním a s nerovným přístupem ke kvalitnímu vzdělávání. V současné době je zapojena do projektu GAČR “Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem”.

administrace