Geografie znevýhodnění

Naše aktivity

Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním

Projekt podpořený Technologickou agenurou České republiky (CK04000163)

Hlavním cílem projektu je pomoci zpřístupnit městskou hromadnou dopravu (MHD) osobám se smyslovým znevýhodněním. Smyslovým znevýhodněním se pro účely tohoto projektu rozumí osoby se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Jelikož se tyto druhy znevýhodnění velmi úzce pojí s vyšším věkem, je v přeneseném slova smyslu obecnějším cílem projektu připravit MHD na celospolečenský trend stárnutí populace. Projekt necílí na návrh ideálního bezbariérového řešení MHD, ale na identifikaci a odstranění stávajících bariér v MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním. Přestože projekt cílí především na městskou hromadnou dopravu, která je klíčová pro zajištění základních mobilitních potřeb obyvatel měst, je možné výstupy tohoto projektu využít i pro zvyšování přístupnosti veřejné dopravy obecně.

administrace