Geografie znevýhodnění

Naše aktivity

Crip města

Speciální sekce na 9. brněnské konferenci urbánních studií Ne(-)lidské město

Afekty v pohybu městem: Role mediálních technologií při pohybu lidí se zrakovým znevýhodněním
Pavel Doboš

Městská hromadná doprava v Brně: Jak uvažovat o její přístupnosti pro cestující se znevýhodněním a respektovat přitom potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň (dopravního podniku)?
Veronika Kotýnková Krotká, Hana Jaurys

Odlišné způsoby chrononormalizace městského těla a mysli
Robert Osman, Eva Kašparová

Zombie přístupnost: jak se vyjednává přístupnost po socialismu
Robert Osman, Ondřej Šerý

Za hranicemi pointilismu: Orientační body v asamblážích zrakového postižení
Hana Porkertová, Pavel Doboš

Nevidomost a temporalita prostorových schopností
Lucie Pospíšilová, Hana Porkertová, Robert Osman

Menštruácia vo verejnom priestore: odhaľovanie skrytého temporálneho konfliktu v mestách
Lucia Ester Hámorová

administrace