Geografie znevýhodnění

Lidé

Mgr. Veronika Kotýnková

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Veronika Kotýnková studovala magisterský program sociologie se zaměřením na sociální antropologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a nyní je studentkou doktorského studia sociální geografie na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Jejím hlavním zájmem je studium temporality a časového z(ne)výhodnění. V rámci svého studia se zaměřovala na studium času a kritiku time-managementu jako sebedisciplinačního procesu, poté se v rámci výzkumu pro magisterskou práci zabývala studiem temporality a migrační zkušenosti s žádostí o povolení k pobytu v ČR. Aktuálně se v disertačním projektu zaměřuje na politiky časového z(ne)výhodnění při flexibilní práci. Ve své práci vychází z poststrukturalismu a inspiruje se i feministickými teoriemi a queer studies. Kromě toho se zajímá o propojení disability a časového z(ne)výhodnění. V současnosti řeší projekt Geografie krip temporalit: čas v každodennosti lidí s postižením (GA23-05096S) a Přístupnost MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním (CK04000163).

administrace