Geografie znevýhodnění

Lidé

RNDr. Mgr. Pavel Doboš, Ph.D.

Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Odborností je kulturní geograf a sociální antropolog. Působí jako výzkumník na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity. Zajímá se o kritické a poststrukturalistické přístupy v sociální vědě, neboť právě v nich spatřuje možnosti propojení akademické a veřejné sféry, o což se také aktivně snaží. Jeho interdisciplinární výzkumný zájem má tedy přesahy i mimo vědeckou oblast a týká se témat z oblasti postkoloniálních a afrických studií, mediálních a vizuálních studií a geografie komunikace, politické teorie poststrukturalismu a anarchismu, a konečně geografie i studií znevýhodnění. V současnosti je členem řešitelských týmů projektů GAČR “Geografie znevýhodnění: nevidomá zkušenost s urbánním prostorem” a TAČR “Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města”.

administrace