Geografie znevýhodnění

Nabídka závěrečných prací

Bezbariérový prostor města

Digitální média a jejich vliv v prostorech každodennosti

Geografie znevýhodnění: prostorová zkušenost lidí se zrakovým postižením

Lidé s postižením na trhu práce

Management přístupnosti úřadů v historických budovách: případová studie Brna

Neviditelné parky: prostorová distribuce míst vhodných pro venčení vodících psů

Přístupnost sportovišť pro osoby s tělesným nebo smyslovým znevýhodněním: případová studie Brno

Sociální prostor venkova: zkušenost uživatelů invalidních vozíků žijících na venkově

Taktický urbanismus: vymezení bezbariérových tras v urbánním prostředí

Způsoby prosazování požadavků osob s různým druhem tělesného či smyslového postižení na podobu veřejného prostoru

administrace