Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Taktický urbanismus: vymezení bezbariérových tras v urbánním prostředí

  1. Úvodem proveďte diskusi relevantní literatury taktického urbanismu.
  2. Vyberte a popište analytické koncepty taktického urbanismu vhodné pro popis bezbariérových úprav městského prostředí.
  3. Vytvořte databázi klíčových míst, které by bylo vhodné propojit bezbariérovými trasami.
  4. Proveďte rozhovory a průchody tras s uživateli invalidních vozíků.
  5. Vytvořte databázi a mapu bezbariérových úprav dle jejich potřebnosti.
  6. V závěru konfrontujte získané poznatky se současnou teorií městského plánovaní.

administrace