Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Lidé s postižením na trhu práce

Cílem bakalářské/magisterské diplomové práce je navrhnout efektivnější opatření na zaměstnávání osob s postižením. Práce se může vydat třemi směry: 1) Zmapovat současnou situaci na českém trhu práce, od legislativních opatřeních až po překážky, kterým tito lidé při nástupu do zaměstnání čelí. Následně navrhnout opatření, která by měla těmto lidem uplatnění se na trhu práce usnadnit. 2) Provést analýzu konkrétního sociálního či komerčního podniku zaměstnávající osoby s postižením. Na základě analýzy nahrhnout opatření, která by zefektivnila jejich zapojení a fungování podniku. 3) Provést širší dotazníkové šetření mapující postoj českých firem k zaměstnávání lidí s postižením, na jehož základě vypracuje diplomant/ka doporučení, jak tyto firmy přimět či jim usnadnit zaměstnávání lidí s postižením.

administrace