Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Přístupnost sportovišť pro osoby s tělesným nebo smyslovým znevýhodněním: případová studie Brno

  1. Proveďte základní rešerši geograficky relevantní literatury o přístupnosti sportovních aktivit, sportovních služeb a sportovišť.
  2. Proveďte rešerši sportů praktikovaných lidmi s různým typem postižení.
  3. Proveďte rozhovory s aktivnímu sportovci s různým typem tělesného či smyslového postižení.
  4. Vytvořte specializovanou mapu přístupných míst pro různé druhy sportů provozovaných osobami s tělesným či smyslovým postižením.
  5. Závěrem kriticky zhodnoťte, které sporty jsou pro které skupiny osob ve městě Brně nejpřístupnější a které naopak nejméně přístupné.

administrace