Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Způsoby prosazování požadavků osob s různým druhem tělesného či smyslového postižení na podobu veřejného prostoru

  1. Proveďte rešerši odborné literatury z oblasti geografie znevýhodnění s důrazem na identifikaci skupin, kterým je věnována největší pozornost a které jsou naopak mimo odborný zájem.
  2. Proveďte desk research existujících organizací zastupující osoby s různým druhem tělesného či smyslového postižení v České republice.
  3. Identifikujte klíčové organizace pro osoby s různým druhem tělesného či smyslového postižení.
  4. Proveďte semistrukturované rozhovory s představiteli těchto institucí.
  5. Identifikujte osoby s tělesným či smyslovým postižením, které v České republice nezastupuje žádná organizace.
  6. V závěru kriticky zhodnoťte, které skupiny s tělesným či smyslovým postižením mají v České republice největší a které nejmenší institucionální ukotvení a jakým způsobem to ovlivňuje jejich schopnost ovlivňovat podobu veřejného prostoru.

administrace