Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Management přístupnosti úřadů v historických budovách: případová studie Brna

  1. Proveďte rešerši relevantní geografické literatury různých managementů zajišťování přístupnosti veřejných služeb.
  2. Proveďte základní mapování stáří budov, v nichž jsou umístěné úřady či sály zastupitelstev Magistrátu města Brna a městských částí.
  3. Identifikujte skupinu historických/památkově chráněných budov úřadů.
  4. Proveďte semistrukturované rozhovory s osobami odpovědnými za zajištění přístupnosti daných budov.
  5. V závěru kriticky zhodnoťte způsoby zajišťování přístupnosti úřadů ve městě Brně a to s ohledem na osoby s různým typem tělesného či smyslového postižení.

administrace