Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Geografie znevýhodnění: prostorová zkušenost lidí se zrakovým postižením

Práce se zaměří na každodenní prostorovou zkušenost lidí se zrakovým postižením. Cílem práce bude navázat na dosavadní výzkumy v této oblasti a rozvíjet je směrem k postupnému zpřístupňování prostoru, služeb, ale i politik pro osoby se zrakovým postižením. Práce se zaměří především na způsoby participace lidí se zrakovým postižením na městkém managementu, městském plánování a obecně městských politikách prostoru a mobility. Nástroje jako jsou územní plán, regulační plán, architektonická soutěž či proces stavebního řízení jsou velmi nepřístupné pro osoby se zrakovým postižením, ti tak mají sníženou možnost na nich participovat a uplatňovat svá občanská práva. Práce se tak zaměří především na strategie, které lidé se zrakovým postižením v těchto situacích využívají a nástroje, kterými lze tyto situace činnit přístupnější.

administrace