Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Digitální média a jejich vliv v prostorech každodennosti

Práce se bude zabývat rozvojem digitálních médií a jejich rozšířením v každodenním životě do takové míry, že veškerý život v sociálním prostoru je pozměněm tím, jak jsou lidé navyklí digitální média využívat. Sociální život je tedy mediatizován. Práce se ideálně zaměří na jednu oblast z široké palety digitálních médií (sociální média, geolokační média, digitální audio, atp.) a/nebo nosičů digitálních médií (chytré telefony, elektronické čtečky, atp.) a bude na základě zkušeností jednotlivých lidí zkoumat proměny prostorového sociálního života, který přišel s mediatizací.

administrace