Geografie znevýhodnění

Nabídka témat závěrečných prací

Neviditelné parky: prostorová distribuce míst vhodných pro venčení vodících psů

  1. Proveďte rešerši relevantní geografické literatury o prostorovém chování osob se zrakovým znevýhodněním se zvláštním zřetelem na specifika pohybu s vodícím psem.
  2. Zmapujte zelená místa ve městě Brně vhodná pro volný pohyb psů.
  3. Proveďte semistrukturované rozhovory s lidmi využívajícími ke svému pohybu vodících psů.
  4. Porovnejte zelená místa vhodná pro volný pohyb psů s potřebami osob využívajících vodících psů.
  5. Závěrem se kriticky vyslovte k rozložení míst vhodných pro venčení vodících psů ve městě Brně.

administrace