Geografie znevýhodnění

Pozvánky

Stárnutí ve městě: Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? (Lucie Galčanová Batista)

Dvanácté setkání Knihovny pro bezbariérové Brno

Jaké výzvy, překážky a výhody přináší život v městském prostředí ve vyšším věku? Na základě zahraničních zkušeností i vlastního výzkumu ve velkých městech ČR představím hlavní rizika, která proměňující se prostor větších měst přináší starším lidem, kteří v nich bydlí. Podíváme se také na klíčovou koncepci Světové zdravotnické organizace, uplatnění jejích zásad v českém prostředí a současné rezervy v jejich naplňování.

administrace