Geografie znevýhodnění

Pozvánky

Standard Handicap Friendly

Čtrnácté setkání Knihovny pro bezbariérové Brno

Jak je na tom Česká republika s rovným přístupem ke službám knihoven, jaká je realita a jaké jsou možnosti; co je a jakou roli hraje či může hrát standard Handicap Friendly. Které knihovny dosud získaly certifikát o své bezbariérovosti a proč, co jim to přineslo (a vzalo); které bariéry se nejčastěji ostraňují a proč, jsou horší bariéry kolem nás, nebo bariéry v nás?

Setkání se skuteční online a sledovat jej můžete pod tímto odkazem https://youtu.be/B41Bwwd-H5E

Více info zde: https://www.kjm.cz/knihovna-pro-bezbarierove-brno

administrace