Geografie znevýhodnění

Pozvánky

Klub přátel červenobílé hole: Hluchoslepí mezi námi

Přednáška v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na závěr výstavy „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“

Klub přátel červenobílé hole z.s. na závěr výstavy „Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…“, pořádá přednášku na téma Hluchoslepí mezi námi. Na přednášce se seznámíte se vším, co toto postižení obnáší. Získáte informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích, poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Klub se orientuje na volnočasové aktivity, pořádání pobytů a výtvarnou činnost. Klub působí v ČR od roku 2005. Sdružuje cca 60 členů. Hlavně s kombinovaným postižením sluchu a zraku, případně i mentálním.

Text převzat z: https://www.kjm.cz/udalost/hluchoslepi-mezi-nami

administrace