Geografie znevýhodnění

Závěrečné práce

Zkušenosti n/Neslyšících v urbánním prostoru města Brna: Pohledem slyšící autorky

Hana Morávková, 2020 | celý text práce
Klíčová slova: n/Neslyšící, urbánní prostor, Brno, prostor n/Neslyšících, identita, český znakový jazyk, kultura n/Neslyšících

Tématem práce jsou zkušenosti n/Neslyšících v urbánním prostoru města Brna. Tyto zkušenosti jsou nahlíženy v souvislosti s jejich jazykem a kulturou. K identitě n/Neslyšících je zde přistupováno jako k fluidní a heterogenní. Autorka se prostřednictvím rozhovorů vedených s n/Neslyšícími zaměřuje na to, jaké významy pro ně má urbánní prostor, sociálně konstruované znevýhodnění v něm vznikající a prostor a identita n/Neslyšících. Klíčovým tématem také je, jakými způsoby vést výzkum s n/Neslyšícími, aby pokud možno nereprodukoval nerovnosti mezi většinovou společností slyšících a n/Neslyšícími.

administrace