Geografie znevýhodnění

Závěrečné práce

Taktický urbanismus: přístupy městských samospráv k problematice bezbariérovosti

Jana Línová, 2019 | celý text práce
Klíčová slova: přístupnost, univerzální design, taktický urbanismus, městské plánování, Olomouc, Pardubice, Praha, Brno

Diplomová práce se zabývá přístupem městských samospráv k problematice bezbariérovosti. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je koncipována agenda systematického odstraňování bariér v České republice. Pro výzkum byly využity metody sběru dat pomocí semistrukturovaných rozhovorů a rozboru koncepčních dokumentů, jež byly následně analyzovány pomocí principu otevřeného kódování. Výsledkem práce je identifikace samospráv, které se zabývají systematickým odstraňováním bariér a následná analýza způsobu institucionalizace agendy, sestavení pracovního týmu a uplatňovaných taktik při vytváření přístupného prostoru. Výsledky práce mohou posloužit městským samosprávám, jež by uvažovaly o možnosti systematického odstraňování bariér na svých územích.

administrace