Geografie znevýhodnění

Závěrečné práce

Přístupnost tramvajových zastávek pro osoby se zrakovým znevýhodněním v Brně

Eliška Špaková, 2023 | celý text práce
Klíčová slova: lidé se zrakovým znevýhodněním; tramvajové zastávky; přístupnost; městská hromadná doprava

Tato práce se zabývá přístupností tramvajových zastávek pro osoby zrakově znevýhodněné v Brně. Cílem je představit možnosti, jak zjednodušit a zpřístupnit lidem se zrakovým znevýhodněním cestování po Brně městskou hromadnou dopravou. Autorka práce projela všechny tramvajové linky a zmapovala brněnské tramvajové zastávky. Zastávky pak rozřadila do osmi vymezených typů zastávek. Dále navrhla několik variant hlášení, která by osoby se zrakovým znevýhodněním informovala o typu zastávky, a jak se ze zastávky dostanou.

administrace