Geografie znevýhodnění

Závěrečné práce

Geografie menstruace: mobilitní chování v průběhu periody

Lucia Ester Hámorová, 2024 | celý text práce
Klíčová slova: menstruace, analýza rytmů, crip temporalita, chrononormativita, feministická geografie, geografie času, tělo, menstruační etiketa

Menštruácia, síce prirodzený telesný proces, je stále do určitej miery stigmatizovaná a tabuizovaná. Existuje snaha ju zneviditeľňovať a jej prežívanie presúvať mimo verejný priestor. Z prevedených semi-štruktúrovaných rozhovorov však vyplýva, že osoby, ktoré majú skúsenosť s menštruáciou nemusia chcieť, môcť, alebo dovoliť si nachádzať sa počas svojich menštruačných dní výhradne v súkromnom priestore. Aj napriek komfortu svojho vlastného domova, 14 komunikačných partneriek zo Slovenska, Českej republiky a Francúzska poukazuje na to, že počas menštruácie dokážu chodiť do práce, školy, či vykonávať voľnočasové aktivity. Využívajúc analytický nástroj analýzu rytmov je tak v práci znázornené nielen prelínanie rôznych udalostí v čase a priestore, ale i nesúlad medzi prežívaním menštruácie komunikačných partneriek a rozvrhmi inštitúcií, medzi nástupom menštruácie a prístupom verejných toaliet, či dostupnosťou menštruačných produktov. Zároveň, optikou crip temporality je v práci predstavené, že komunikačné partnerky s menštruačnými skúsenosťami častokrát vynakladajú čas naviac na vykonávanie fyziologických potrieb. Trávia dlhší čas na toaletách, prežívaním bolestí i dlhším vykonávaním fyzickej či psychicky náročnej práce. Stávajú sa tak však viac emancipovanými, schopnými poukázať na to, že nie sú to ony, ktoré počas menštruácie nepatria do verejného priestoru. Je to naopak verejný priestor, ktorý na menštruáciu nie je dostatočne pripravený (fyzicky, sociálne, kultúrne i ekonomicky).

administrace