Geografie znevýhodnění

Pozvánky

Výstava průběžných výstupů taktického mapování

V průběhu května ve výloze Knihkupectví Akademia na náměstí Svobody v Brně

Představujeme Vám výstupy projektu „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“, podpořeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR), který je realizován od roku 2018 ve městě Brně. Aplikačním partnerem v tomto projektu je Magistrát města Brna, zastoupený Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno (PSpBB), pro který strategické nástroje zpracováváme. Jednou z aktivit realizovaných v rámci tohoto projektu je využití principů taktického urbanismu při mapování bariér – tzv. taktické mapování. Taktické mapování znamená, že si namísto mapování prostoru celého města, vybíráme pouze jeho nejdůležitější části. Předmětem našeho výzkumu jsou tak pouze ty části města, které byly vymezeny jako nejdůležitější z pohledu potřeby jejich zpřístupnění.

administrace