Geografie znevýhodnění

Pozvánky

Jak čtou knihy lidé se zrakovým hendikepem?

Pozvánka na on-line přednášku PhDr. Lindy Albrechtové, Ph.D.

V tomto pořadu se dozvíte, jaké způsoby, metody a techniky využívají ke čtení lidé, kteří mají problém se zrakem. Rozebereme si optické pomůcky, které se využívají k práci s textem, podíváme se na kompenzační pomůcky s hlasovým výstupem, povíme si také o Braillově bodovém písmu, kterým se knihy dají také číst. Ukážeme si digitální zvětšovací zařízení se speciálními softwarem, díky němuž může zrakově postižený převést text do digitální podoby. Dále se dozvíte o speciálních knihovnách určených přímo zrakově postiženým, jaké formáty zde najdete a jak je zrakově postižení čtou.

Přednáší PhDr. Linda Albrechtová, Ph.D.
Pořad připravila Knihovna města Plzně, p.o. ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s.

https://fb.me/e/g8ZK5i2oZ

administrace